ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Orgány ústavu jsou:

  • ředitel - statutární orgán ústavu, řídí činnost a zastupuje ústav, ředitele volí a odvolává správní rada
  • správní rada- nejvyšší orgán ústavu
  • dozorčí rada - kontrolní a revizní orgán ústavu

Petr Malásek, MBA

ředitel a zakladatel BILICULUM, z.ú.

email: petr.malasek@biliculum.cz

tel.: 778 489 810

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA

předseda správní rady

email: hlavenka.isno@gmail.com

Mgr. Lenka Kopřivová

člen správní rady

email: koplenka@gmail.com


Ing. Štefan Fridrich

člen správní rady

email: stefan.fridrich@altronik.cz

Ing. Emil Bursík

předseda dozorčí rady

email: bursik@mikulov.net

Ing. František Zugar

člen dozorčí rady

email: zugar.f@seznam.cz

Miroslav Volařík, MBA

člen dozorčí rady

email: volarik.m@bprinting.eu