BILICULUM, z.ú. je neziskovou organizací, která již od roku 2003 (původně jako občanské sdružení) v souladu se svým posláním, pomáhá formou sociálních služeb lidem s mentálním nebo zdravotním postižením. Organizace vznikla podle zákona o sdružování občanů a je právnickou osobou podle českého práva. BILICULUM, z.ú je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků.

Posláním BILICULUM, z.ú. je napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a přispět v této oblasti ke zlepšení informovanosti veřejnosti.

Cílem organizace je na území Jihomoravského kraje napomáhat ke zkvalitňování životních podmínek hendikepovaných lidí provozováním sociálních služeb. V současné době sdružení provozujeme službu: Denní stacionář Mikulov. Zároveň organizace připravuje zřízení dalších služeb, jako jsou osobní asistence, chráněné bydlení, chráněné dílny a pracoviště, které umožní lidem s hendikepem jejich plnohodnotné začlenění do společnosti. K cílům organizace patří také šíření dalších poznatků z oblasti péče a vzdělávání dětí a spoluobčanů s postižením mezi odbornou i laickou veřejnost.

Více z naší historie...

Organizační struktura...
Při naší činnosti myslíme i na přírodu, aby po nás nezůstávalo více, než je nutné. K přírodě se stejně jako k našim klientům snažíme chovat zodpovědně, s respektem a úctou. Jsme společensky i ekologicky zodpovědná organizace.