Z NAŠÍ HISTORIE

Naše historie se začala psát v roce 2003, kdy se skupina rodičů hendikepovaných dětí rozhodla založit občanské sdružení s cílem vybudovat denní stacionář a další sociální služby. Sdružení se díky vstřícnému přístupu města Mikulov podařilo získat do dlouhodobého pronájmu a za symbolickou částku budovu na ulici Růžová. Vnitřní nebytové prostory o ploše 550 m2 byly nákladem 1,5 milionu korun kompletně zrekonstruovány. Prostředky na tuto investici se podařilo získat z poslanecké iniciativy Parlamentu ČR, Mikroregionu Mikulovsko a od dárců a sponzorů. Po kolaudaci 1. září 2004 zahájil stacionář pravidelný provoz.

Dalším důležitým mezníkem se stal rok 2008, ve kterém Biliculum s pomocí fondu Evropské Unie - regionálního operačního programu Jihovýchod zrekonstruovalo další prostory ve druhém patře a tím navýšilo kapacitu stacionáře z původních 15 na současných 27 uživatelů. Ve druhém podlaží tak vznikly zcela nové prostory zahrnující tři terapeutické místnosti, učebnu, relaxační a rehabilitační místnosti, jídelnu s kuchyňkou, sociální zařízení a kancelářské zázemí. Současně s rekonstrukcí druhého patra proběhla výměna oken v celé budově, úprava schodiště a byl vybudován bezbariérový přístup na zahradu. Náklady na tuto rekonstrukci dosáhly výše 6,3 milionu korun. Nové prostory přivítaly první uživatele v polovině ledna 2009.

V roce 2010 se náš dlouhodobý partner, akciová společnost Fosfa, stal našim patronem.

Činnost BILICULUM, z.ú. je financována z více zdrojů. Na nákladech se podílí státní rozpočet ČR, Jihomoravský kraj, fondy Evropské unie, nadační fondy, města a obce našeho regionu, partnerské firmy a sponzoři a uživatelé sociálních služeb.

V roce 2015 byla forma organizace, v souladu se změnou legislativy, změněna na zapsaný ústav.

V dalších letech budeme usilovat o zřízení odlehčovací služby, osobní asistence a výstavbu domova pro osoby se zdravotním postižením. O tyto služby je mezi uživateli velký zájem ale o tom zda a kdy se naše plány uskuteční, rozhodne dostupnost potřebných finančních prostředků.

Všem, kteří nám pomáhají, ať už jsou to naši významní partneři a nebo drobní sponzoři, touto cestou ze srdce děkujeme!