XV. CHARITATIVNÍ AUKCE JE ZA NÁMI :-)

14.12.2021

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší XV. charitativní aukce, kde se podařilo vybrat neskutečných 850.000 Kč! Výtěžek aukce bude využit pro spolufinancování nového svozového vozidla pro naše klienty a pro další provoz našeho stacionáře.

Děkujeme, že jste s námi a připomeňme si pár okamžiků z toho úžasného večera!