Poděkování společnosti Fosfa a.s.

06.05.2021

Děkujeme spolupracovníkům a zákazníkům společnosti Fosfa a.s. za finanční dar ve výši 20.000 korun jako výtěžek z jarní charitativní sbírky. Moc si toho vážíme!