Financování sociálních služeb provozovaných BILICULUM, z. ú. je vícezdrojové. To znamená, že na nákladech se podílí státní rozpočet ČR, Jihomoravský kraj, města a obce našeho regionu, nadační fondy, partnerské firmy, sponzoři a soukromí dárci. Bez pomoci každého z nich by naše práce nebyla možná.

Finanční částkou, hmotným darem a nebo jinou pomocí můžete podpořit, buď konkrétně některou z našich služeb, aktivit či projektů, nebo věnovat svou podporu obecně na činnost naší organizace.

Každý, i malý, dar má pro nás význam, každá věnovaná koruna přispěje k tomu, že naše organizace bude schopna dostát svému poslání. My Vám slibujeme, že Vaše pomoc bude využita co nejlépe a nejefektivněji.

Formy pomoci:

1. Finanční dary

Rozhodnete-li se darovat naší organizaci jakoukoliv finanční částku, můžete tak učinit těmito způsoby:

  • převodem na bankovní účet BILICULUM, z. ú., číslo účtu 1385856399 / 0800
  • trvalým příkazem z účtu ve výši a pravidelnosti dle vašich finančních možností
  • v hotovosti v kanceláři BILICULUM, z. ú., Růžová 561/1, Mikulov, v 1. patře, vchod ze zadní části budovy

Finanční dar Vám vždy potvrdíme darovací smlouvou, ve které bude uvedena výše daru a způsob jeho použití. Na základě této smlouvy můžete uplatnit odpočet výše daru od základu daně. Na vyžádání Vám kdykoliv účetně doložíme, jak bylo s Vaším darem naloženo. 

2. Hmotné dary
Velmi nám pomohou také hmotné dary, např. hygienické potřeby, různá technika, výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, výhry do soutěží a podobně. Hmotný dar Vám, stejně jako dar finanční, potvrdíme smlouvou, ve které bude vyčíslena výše daru, tak, abyste mohli uplatnit odpočet daně.

3. Zakoupení výrobků

Finančně přispět můžete také zakoupením výrobků klientů Denního stacionáře Mikulov přes náš internetový obchod.


4. Účast na některé z našich veřejných akcí

Každoročně ke konci roku organizujeme charitativní aukci archivních vín od našich dárců a výtvarných děl profesionálních výtvarníků a klientů Dětského stacionáře Mikulov.

5. Pomoc formou služby

Můžete nám také pomoci bezúplatným nabídnutím vašich profesních dovedností (opravy, řemeslné práce apod.)

Co můžeme nabídnout my?

Našim partnerům, dárcům a sponzorům nabízíme :

  • v případě finančního daru (i vyčísleného hmotného daru) získáte darovací smlouvu umožňující odpočet poměrné části daru ze základu daně
  • získáte možnost propagace Vaší společnosti v prostorách Denního stacionáře Mikulov, na našem webu, materiálech a veřejných akcích
  • poděkování a logo dárce umisťujeme na webu, v prostorech Denního stacionáře Mikulov, v propagačních letácích a ve výročních zprávách
  • našim významným sponzorům nabízíme členství ve sboru poradců nebo čestné členství


Nenašli jste zde všechny potřebné informace? Rádi Vám dodáme všechny potřebné informace a další podklady. Neváhejte nás jakkoliv kontaktovat.