JAK MŮŽETE PŘISPĚT I VY?

FINANČNÍM DAREM

Každý, i malý, dar má pro nás význam, každá věnovaná koruna přispěje k tomu, že naše organizace bude schopna dostát svému poslání.

Rozhodnete-li se darovat naší organizaci jakoukoliv finanční částku, můžete tak učinit těmito způsoby:

 • převodem na bankovní účet BILICULUM, z. ú., číslo účtu 1385856399 / 0800
 • trvalým příkazem z účtu ve výši a pravidelnosti dle vašich finančních možnost
 • v hotovosti v kanceláři BILICULUM, z. ú., Růžová 561/1, Mikulov, v 1. patře, vchod ze zadní části budovy

Finanční dar Vám vždy potvrdíme darovací smlouvou, ve které bude uvedena výše daru a způsob jeho použití. Na základě této smlouvy můžete uplatnit odpočet výše daru od základu daně. Na vyžádání Vám kdykoliv účetně doložíme, jak bylo s Vaším darem naloženo.  

CHCETE PŘISPĚT NYNÍ POMOCÍ QR KÓDU?

1/ Přihlaste se do svého mobilního bankovnictví a zvolte účet, ze kterého chcete provést platbu. 

2/ Zvolte platbu / platbu QR kódem a naskenujte fotoaparátem na mobilním telefonu QR kód ve výši v jaké chcete přispět.

3/ Automaticky se vám otevře předvyplněný příkaz. Zkontrolujte údaje a platbu autorizujte.


Chci přispět 100 Kč

Chci přispět 300 Kč 

Chci přispět 500 Kč 

Chci přispět 1000 Kč 


HMOTNÝM DAREM

Velmi nám pomohou také hmotné dary, např. hygienické potřeby, různá technika, výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, výhry do soutěží a podobně. Hmotný dar Vám, stejně jako dar finanční, potvrdíme smlouvou, ve které bude vyčíslena výše daru, tak, abyste mohli uplatnit odpočet daně.


ZAKOUPENÍM VÝROBKŮ V NAŠEM E-SHOPU

Finančně přispět můžete také nákupem výrobků klientů Denního stacionáře Mikulov přes náš E-SHOP.


ÚČASTÍ NA NĚKTERÉ Z NAŠICH VEŘEJNÝCH AKCÍ

Každoročně ke konci roku organizujeme charitativní aukci archivních vín od našich dárců a výtvarných děl profesionálních výtvarníků a klientů Dětského stacionáře Mikulov.


POMOCÍ FORMOU SLUŽBY

Můžete nám také pomoci bezúplatným nabídnutím vašich profesních dovedností (opravy, řemeslné práce apod.).


CO VÁM NABÍZÍME MY?

  • v případě finančního daru (i vyčísleného hmotného daru) získáte darovací smlouvu umožňující odpočet poměrné části daru ze základu daně
  • získáte možnost propagace Vaší společnosti v prostorách Denního stacionáře Mikulov, na našem webu, materiálech a veřejných akcích
  • poděkování a logo dárce umisťujeme na webu, v prostorech Denního stacionáře Mikulov, v propagačních letácích a ve výročních zprávách
  • našim významným sponzorům nabízíme členství ve sboru poradců nebo čestné členství


Nenašli jste zde všechny potřebné informace? Rádi Vám dodáme všechny potřebné informace a další podklady. Neváhejte nás jakkoliv kontaktovat.